Aktualności

Budżet Obywatelski WYNIKI

Zakończyło się głosowanie na budżet obywatelski 2018

Głosowanie trwało od 9 kwietnia do 7 maja.

Mieszkańcy miasta mogli oddać tylko 1 głos na 1 wybrany projekt.

Głos można było oddać przez Internet lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Chojnowie. Ważny głos musiał zawierać pesel i adres zamieszkania.

Oddano 676 głosów ważnych. 660 osób zagłosowało przez Internet, 16 osób wrzuciło swój głos do urny w Urzędzie Miejskim, 13 głosów zostało unieważnionych (mieszkańcy niepełnoletni, zamieszkanie w Gminie Wiejskiej)

Wyniki głosowania:

Strona północna:

Wygrany projekt: Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim – 214 głosów (210 – głosów elektronicznych , 4 – głosy wrzucone do urny)

Zestaw Street Workout – teren zielony w obrębie kw. Ul. Kolejowej, Kościuszki, Witosa i Placu Dworcowego - 190 głosów (188 – głosów elektronicznych, 2 – głosy wrzucone do urny)

Strona południowa:

Wygrany projekt: Reaktywowanie miejsca rekreacyjnego w Parku Piastowskim na szczycie Wzgórza Chmielowego - 184 głosy ( 176 – głosów elektronicznych, 8 – głosów wrzuconych do urny)

„Adrenalina Park” multifuncyjny Tor Eko – Pumptrack dla każdego Park Piastowski – 88 głosów (86 – głosów elektronicznych, 2 – głosy wrzucone do urny)

Wygrane projekty to:

Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim

Pomysłodawca - Krystyna Czapska, Lokalizacja projektu: obszar istniejącego amfiteatru na terenie Parku Śródmiejskiego, Cel projektu: Przywrócenie amfiteatrowi dawnej świetności i stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań kulturalnych dla mieszkańców Chojnowa. Opis projektu: Zadaszenie istniejącej sceny. Renowacja istniejących ścian , naprawa schodów i nawierzchni na scenie. Zamontowanie ławek dla widzów. Doprowadzenie instalacji elektrycznej, zagospodarowanie terenu zielenią: krzewy i kwiaty. Realizacja projektu sprawi, że w tym miejscu będzie można organizować kulturalne wydarzenia lokalne i imprezy cykliczne.

Reaktywowanie miejsca rekreacyjnego w Parku Piastowskim na szczycie Wzgórza Chmielowego

Pomysłodawca: Barbara Kułacz, Lokalizacja projektu: Park Piastowski Wzgórze Chmielowe, Cel projektu: Powrót do tradycji, integracja mieszkańców, rozwijanie kultury i talentów, poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców, aktywizacja określonych grup mieszkańców, stowarzyszeń i zespołów, Opis projektu: Realizacja projektu rozpoczyna się od wykonania projektu budowy. Następnie należy przygotować plac budowy i uporządkować teren, zdemontować urządzenia i odwodnić teren. Ułożyć płyty betonowe na pow. 100 m2, które będą służyły jako miejsce na tańce, pokazy i inne. Wykonać oświetlenie. W podejściu na wzgórze należy wykonać schody w postaci stopni drewnianych. W celu zachowania bezpieczeństwa wykonać ogrodzenie od strony skarpy i poręcze przy zejściu ze wzgórza. Kolejnym etapem będzie renowacja sceny, zakup i montaż niezbędnych urządzeń: ławki i kosze na śmieci.

data publikacji: 2018-05-10 11:21
 
GŁOSOWANIE NA BUDŻET OBYWATELSKI 2018
Zapraszamy mieszkańców Chojnowa do zapoznania się z projektami zadań wybranymi do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. GŁOSOWANIE TRWA !
data publikacji: 2018-04-20 11:23
 
GŁOSOWANIE NA BUDŻET OBYWATELSKI 2018
Zapraszamy mieszkańców Chojnowa do zapoznania się z projektami zadań wybranymi do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. GŁOSOWANIE TRWA !
data publikacji: 2018-04-19 10:15
 
GŁOSOWANIE NA BUDŻET OBYWATELSKI 2018
Zapraszamy mieszkańców Chojnowa do zapoznania się z projektami zadań wybranymi do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. GŁOSOWANIE TRWA !
data publikacji: 2018-04-17 09:49
 
GŁOSOWANIE NA BUDŻET OBYWATELSKI 2018
Zapraszamy do oddania głosu na wybraną propozycję w Budżecie Obywatelskim 2018. Głosować można internetowo na stronie : https://budzet.chojnow.eu/
data publikacji: 2018-04-16 10:24
 
1 | 2  | 3  | 4  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie