PÓŁNOCNA STRONA MIASTA CHOJNOWA

1. Szafki uczniowskie dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie 

- w trosce o zdrowie uczniów szkoły powstała propozycja zakupu 350 sztuk szafek uczniowskich do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych. Przeciążone tornistry i plecaki mają bezpośredni wpływ na powstawanie wad postawy u uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 3 (szerokość: 565 / wysokość: 352)

Przykładowe zdjęcia szkolnych szafek

SP3 Szafka (szerokość: 308 / wysokość: 553)SP3 Szafka (szerokość: 321 / wysokość: 554)


2. Zestaw Street Workout 

- realizacja projektu ma za zadanie stworzenie miejsca dla aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców poprzez zakup plenerowego zestawu do ćwiczeń fizycznych. Projekt wzmocni zarówno aktywność fizyczną, jak również poprawi stosunki społeczne. Jednocześnie w ramach prewencji będzie miał wpływ na zapobieganie występującym niekorzystnym zjawiskom społecznym wśród młodych ludzi, takich jak alkoholizm czy narkomania.

Plac przy Placu Dworcowym (szerokość: 565 / wysokość: 350)


Przykładowa wizualizacja zestawu do ćwiczeń fizycznych

Zestaw Street Workout (szerokość: 511 / wysokość: 341)
3. Strefa Gier Taktycznych

to strefa rekreacyjno-sportowa na terenie Gimnazjum nr 1 przy ulicy Reymonta w Chojnowie. Celem projektu jest zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz poprawa ich ogólnej sprawności fizycznej. Projekt zakłada budowę urządzeń gimnastycznych oraz montaż gier stolikowych: szachów i chińczyka.

REYMONTA (szerokość: 401 / wysokość: 361)


Chińczyk (szerokość: 600 / wysokość: 600)

POLIGOIN (szerokość: 600 / wysokość: 599)


POŁUDNIOWA STRONA MIASTA CHOJNOWA


1. Chojnowianie bliżej Europy 

- projekt zakłada przygotowanie pomieszczeń oraz zakup i montaż  cyfrowej pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Kilińskiego 23, która pozwoli mieszkańcom przełamywać bariery językowe 
i doskonalić umiejętności posługiwania się językiem obcym. Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Chojnowa - uczniom, rodzicom, obcokrajowcom.

Szkoła Podstawowa nr 4 (szerokość: 565 / wysokość: 532)

Sp4 - Sala językowa (szerokość: 565 / wysokość: 374)

2. Strefa aktywności dla każdego

to strefa rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowa w obszarze zabudowań przy ulicach: Sikorskiego, Kilińskiego 
i Bohaterów Powstania Warszawskiego w Chojnowie. Projekt zakłada budowę ścieżki zdrowia i dwóch bramek
do gry w piłkę nożną oraz dwóch hamaków

Sikorskiego (szerokość: 424 / wysokość: 464)
BRAMKA (szerokość: 600 / wysokość: 482)

sciezka (szerokość: 600 / wysokość: 550)
hamak (szerokość: 600 / wysokość: 599)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie