Aktualności

UWAGA - WAŻNA INFORMACJA
Uprzejmie informujemy wszystkich wnioskodawców, że w związku z naborem wniosków do budżetu obywatelskiego na rok 2019, Urząd Miejski w Chojnowie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, dlatego też uprzejmie prosimy o dołączenie do formularza zgłoszenia projektu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że w przypadku zbierania podpisów osób popierających projekt zgłaszany do budżetu obywatelskiego, wnioskodawca przetwarza dane osobowe tych osób, dlatego też winien posiadać stosowne zgody od wszystkich osób popierających propozycję do budżetu obywatelskiego. Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępna jest na stronie poniżej.
data publikacji: 2019-04-17 11:02
 
Miasto Chojnów po raz trzeci przystępuje do realizacji budżetu obywatelskiego
Już po raz trzeci Rada Miejska Chojnowa podjęła uchwałę o przeprowadzeniu na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Chojnowa.                 W 2019 r. do dyspozycji mieszkańców oddano 200 tysięcy zł – 100 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po północnej stronie rzeki Skora i 100 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po południowej stronie rzeki Skora. Zrealizowane będą projekty inwestycyjne, które zostaną zgłoszone przez mieszkańców, a następnie pozytywnie ocenione przez Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego, a ostatecznie wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania. Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na rok 2019 mogą być zgłaszane przez mieszkańców stale zamieszkujących na terenie Miasta Chojnowa, którzy ukończyli 18 lat. Zgłoszenia projektu dokonuje się poprzez osobiste złożenie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie Formularza zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr IX/47/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 marca 2019 r. bądź w formie elektronicznej przesyłając formularz na adres: um.sekretariat@chojnow.eu Formularz zgłoszeniowy należy złożyć lub przesłać do dnia 30.04.2019 r.
data publikacji: 2019-04-08 22:50
 
Budżet Obywatelski WYNIKI

Zakończyło się głosowanie na budżet obywatelski 2018

Głosowanie trwało od 9 kwietnia do 7 maja.

Mieszkańcy miasta mogli oddać tylko 1 głos na 1 wybrany projekt.

Głos można było oddać przez Internet lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Chojnowie. Ważny głos musiał zawierać pesel i adres zamieszkania.

Oddano 676 głosów ważnych. 660 osób zagłosowało przez Internet, 16 osób wrzuciło swój głos do urny w Urzędzie Miejskim, 13 głosów zostało unieważnionych (mieszkańcy niepełnoletni, zamieszkanie w Gminie Wiejskiej)

Wyniki głosowania:

Strona północna:

Wygrany projekt: Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim – 214 głosów (210 – głosów elektronicznych , 4 – głosy wrzucone do urny)

Zestaw Street Workout – teren zielony w obrębie kw. Ul. Kolejowej, Kościuszki, Witosa i Placu Dworcowego - 190 głosów (188 – głosów elektronicznych, 2 – głosy wrzucone do urny)

Strona południowa:

Wygrany projekt: Reaktywowanie miejsca rekreacyjnego w Parku Piastowskim na szczycie Wzgórza Chmielowego - 184 głosy ( 176 – głosów elektronicznych, 8 – głosów wrzuconych do urny)

„Adrenalina Park” multifuncyjny Tor Eko – Pumptrack dla każdego Park Piastowski – 88 głosów (86 – głosów elektronicznych, 2 – głosy wrzucone do urny)

Wygrane projekty to:

Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim

Pomysłodawca - Krystyna Czapska, Lokalizacja projektu: obszar istniejącego amfiteatru na terenie Parku Śródmiejskiego, Cel projektu: Przywrócenie amfiteatrowi dawnej świetności i stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań kulturalnych dla mieszkańców Chojnowa. Opis projektu: Zadaszenie istniejącej sceny. Renowacja istniejących ścian , naprawa schodów i nawierzchni na scenie. Zamontowanie ławek dla widzów. Doprowadzenie instalacji elektrycznej, zagospodarowanie terenu zielenią: krzewy i kwiaty. Realizacja projektu sprawi, że w tym miejscu będzie można organizować kulturalne wydarzenia lokalne i imprezy cykliczne.

Reaktywowanie miejsca rekreacyjnego w Parku Piastowskim na szczycie Wzgórza Chmielowego

Pomysłodawca: Barbara Kułacz, Lokalizacja projektu: Park Piastowski Wzgórze Chmielowe, Cel projektu: Powrót do tradycji, integracja mieszkańców, rozwijanie kultury i talentów, poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców, aktywizacja określonych grup mieszkańców, stowarzyszeń i zespołów, Opis projektu: Realizacja projektu rozpoczyna się od wykonania projektu budowy. Następnie należy przygotować plac budowy i uporządkować teren, zdemontować urządzenia i odwodnić teren. Ułożyć płyty betonowe na pow. 100 m2, które będą służyły jako miejsce na tańce, pokazy i inne. Wykonać oświetlenie. W podejściu na wzgórze należy wykonać schody w postaci stopni drewnianych. W celu zachowania bezpieczeństwa wykonać ogrodzenie od strony skarpy i poręcze przy zejściu ze wzgórza. Kolejnym etapem będzie renowacja sceny, zakup i montaż niezbędnych urządzeń: ławki i kosze na śmieci.

data publikacji: 2018-05-10 11:21
 
GŁOSOWANIE NA BUDŻET OBYWATELSKI 2018
Zapraszamy mieszkańców Chojnowa do zapoznania się z projektami zadań wybranymi do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. GŁOSOWANIE TRWA !
data publikacji: 2018-04-20 11:23
 
GŁOSOWANIE NA BUDŻET OBYWATELSKI 2018
Zapraszamy mieszkańców Chojnowa do zapoznania się z projektami zadań wybranymi do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. GŁOSOWANIE TRWA !
data publikacji: 2018-04-19 10:15
 
<< nowsze | 1  | 2 | 3  | 4  | 5  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie