Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych
do Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa

1. Janusz Mikołajczyk - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego - Przewodniczący Zespołu

2. Danuta Wojciechowicz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

3. Józef Kowalski - Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - Członek

4. Marta Kasińska - Podinsp. ds. inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych - Członek

5. Emilia Grześkowiak - Inspektor ds. administracji i informacji publicznej - Członek

6. Waldemar Kamień - Inspektor ds. budżetu - Członek


Powołanie zespołu ds weryfikacji projektów (1.85 Mb)
Protokół z posiedzenia zespołu ds. weryfikacji projektów (1.29 Mb)
Zasady głosowania na projekty (441.66 kb)
Harmonogram konsultacji (817.18 kb)


Lista zgłoszonych projektów
w ramach chojnowskiego budżetu obywatelskiego na rok 2017


1. Budowa Linarium - Piramidy Wspinaczkowej przy ul. Łokietka

2. Letnie Zabawy Taneczne pod Gwiazdami - Rynek

3. Bulwar nadrzeczny - etap I - ul. Matejki

4. Plac zabaw przy ul. Gen. Maczka

5. Wymiana istniejącej instalacji oświetlenia ulicznego przy ul. Marii Skłodowskiej Curie

6. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sikorskiego (wzdłuż budynków nr 2 i 4 od ul. Kilińskiego do skrzyżowania)

7. Wiata przystankowa na Placu Dworcowym

8. Rewitalizacja "dużego parku"

9. Rewitalizacja muszli w "małym parku"

10. Nowe oświetlenie (ul. Kilińskiego - Łokietka)

11. Budowa studni głębinowej oraz jej zasilenia w prąd elektryczny przy ul. Bielawskiej

12. Budowa sieci elektrycznej na ogrodach działkowych przy ul. Kraszewskiego

Lista zaopiniowanych pozytywnie projektów
w ramach chojnowskiego budżetu obywatelskiego na rok 2017


Północna strona Miasta Chojnowa
Wiata przystankowa na Placu Dworcowym

Południowa strona Miasta Chojnowa
Budowa Linarium - Piramidy Wspinaczkowej przy ul. Łokietka
Formularz zgłoszenia projektu do zrealizowania - Linarium (3.82 Mb)

Plac zabaw przy ul. Gen. Maczka
Formularz zgłoszenia projektu do zrealizowania - plac zabaw (688.97 kb)

Wymiana istniejącej instalacji oświetlenia ulicznego przy ul. Marii Skłodowskiej Curie
Formularz zgłoszenia projektu do zrealizowania - wymiana oświetlenia (2.01 Mb)

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sikorskiego (wzdłuż budynków nr 2 i 4 od ul. Kilińskiego do skrzyżowania)
Formularz zgłoszenia projektu do zrealizowania - wymiana nawierzchni chodnika (1.58 Mb)


Lista projektów zaopiniowanych pozytywnie (401.80 kb)
Lista projektów do konsultacji społecznych (445.78 kb)

Protokół posiedzenia zespołu ds. weryfikacji projektów zgłoszonych
do Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa (779.41 kb)serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie