login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Chojnowski budżet obywatelski - Budżet obywatelski 2019


BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA CHOJNOWA - 2019

 WYNIKI GŁOSOWANIA


10 czerwca br. zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa.


Głosowanie trwało od 31 maja do 10 czerwca 2019 roku, poprzez oddanie głosu na karcie i wrzucenie do urny w Urzędzie Miejskim lub internetowo na stronie: https://budzet-obywatelski.chojnow.eu/.


Po weryfikacji wszystkich oddanych głosów, stwierdzono, że:

Łącznie oddano (na wszystkie propozycje) - 416  głosów, w tym:


 • głosów ważnych - 362 szt.
 • głosów nieważnych - 54 szt.

 • W głosowaniu za pomocą platformy internetowej oddano 409 głosów, w tym:


 • głosów ważnych                - 356 szt.
 • głosów nieważnych          - 53 szt.
 •  

  W głosowaniu stacjonarnym oddano 7 głosów, w tym:


 • głosów ważnych                - 6 szt.
 • głosów nieważnych           - 1 szt.
 •  

   WYNIKI GŁOSOWANIA:

  Zestawienie wyników głosowania na projekty

  L.p.

  Nazwa projektu

  Pomysłodawca

  Wartość projektu

  Głosy internetowe ważne

  Głosy stacjonarne ważne

  SUMA

  Północna strona miasta

  1.

  Szafki uczniowskie dla Szkoły Podstawowej nr 3
  w Chojnowie


  79.350,99

  188

  4

  192

  2.

  Zestaw Street Workout


  50.000

  13

  0

  13

  3.

  Strefa gier taktycznych


  49.082,00

  7

  1

  8

  Południowa strona miasta

  1.

  Chojnowianie bliżej Europy


  47.329,12

  131

  1

  132

  2.

  Strefa aktywności dla każdego


  42.848,40

  17

  0

  17


  W wyniku głosowania największą liczbę głosów uzyskał projekt:


  PÓŁNOCNA STRONA MIASTA:


   Szafki uczniowskie dla Szkoły Podstawowej nr 3 w  
       Chojnowie - 192 ważne głosy

  POŁUDNIOWA STRONA MIASTA:


  Chojnowianie bliżej Europy - 132 ważne głosy

  Burmistrz Miasta Chojnowa uprzejmie informuje, że rozpoczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektów zgłoszonych
  do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.


  Zagłosować można poprzez naszą stronę internetową - zakładka Budżet Obywatelski - głosowanie, 
  lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

  Głosowanie kończy się 10.06.2019 r.  o północy.

  Ze propozycjami projektów można zapoznać się w zakładce Chojnowski Budżet Obywatelski - Promocja Projektów

  Zapraszamy do głosowania !!!
  Burmistrz Miasta Chojnowa publikuje listę zatwierdzonych przez zespół do spraw weryfikacji projektów
  (po rozpatrzeniu wniesionych odwołań), które zostały pozytywnie zweryfikowane i poddane zostaną
  konsultacjom z mieszkańcami.

   

  Północna strona Miasta Chojnowa

  L.p.

  Nazwa projektu

  Pomysłodawca

  Wartość projektu

  1.

  Szafki uczniowskie dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie


  79.350,99

  2.

  Zestaw Street Workout


  50.000,00

  3.

  Strefa gier taktycznych


  49 082,00

  Południowa strona Miasta Chojnowa

  L.p.

  Nazwa projektu

  Pomysłodawca

  Wartość projektu

  1.

  Chojnowianie bliżej Europy


  47.329,12

  2.

  Strefa aktywności dla każdego


  42 848,40

   

  30.05.2019
  Burmistrz Miasta Chojnowa na podstawie § 15 załącznika nr 1
  do Uchwały Nr IX/47/19 Rady Miasta Chojnowa  z dnia 28.03.2019 r. publikuje wniesione odwołanie do wstępnie zweryfikowanej listy projektów
  pozytywnie zweryfikowanych, podlegających konsultacjom z mieszkańcami
  oraz odpowiedzi jakiej udzielił. 

  ODWOŁANIE (4.57 Mb)
  ODPOWIEDŹ (320.86 kb)


  Burmistrz Miasta Chojnowa uprzejmie informuje, iż zgodnie z zarządzeniem nr 68/2019 z dnia 17.05.2019 r. uległ zmianie harmonogram przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Chojnowa.  Harmonogram przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Miasta Chojnowa
  na rok 2019

  L.P.

  TERMINY

  PRACE NAD BUDŻETEM OBYWATELSKIM

  1.

  do 30.04.2019 r.

  Zgłoszenie przez mieszkańców propozycji projektów do realizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

  2.

  01.05. - 15.05.2019 r.

  Weryfikacja zgłoszonych projektów pod względem formalnoprawnym i merytorycznym przez Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego  i sporządzenie listy projektów podlegających konsultacjom

  3.

  do 18.05.2019 r.

  Publikacja listy projektów wraz z krótkim opisem, podlegających konsultacjom na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

  4.

  do 30.05.2019 r.

  Publikacja listy projektów po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań

  5.

  od dnia publikacji  do 10.06.2019 r.

  Głosowanie nad projektami

  6.

  11.06. - 17.06.2019 r.

  Ustalenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu z wyników konsultacji przez Zespół ds. weryfikacji projektów

  7.

  do 20.06.2019 r.

  Ogłoszenie wyników głosowania

   


  Miasto Chojnów po raz trzeci przystępuje

  do realizacji budżetu obywatelskiego


                  Już po raz trzeci Rada Miejska Chojnowa podjęła uchwałę o przeprowadzeniu na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Chojnowa.

                  W 2019 r. do dyspozycji mieszkańców oddano 200 tysięcy zł - 100 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po północnej stronie rzeki Skora i 100 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po południowej stronie rzeki Skora. Zrealizowane będą projekty inwestycyjne, które zostaną zgłoszone przez mieszkańców, a następnie pozytywnie ocenione przez Zespół
  ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego, a ostatecznie wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania.

  Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na rok 2019 mogą być zgłaszane przez mieszkańców stale zamieszkujących na terenie Miasta Chojnowa, którzy ukończyli 18 lat. Zgłoszenia projektu dokonuje się poprzez osobiste złożenie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie Formularza zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr IX/47/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 marca 2019 r. bądź w formie elektronicznej przesyłając formularz na adres: um.sekretariat@chojnow.eu Formularz zgłoszeniowy należy złożyć lub przesłać do dnia 30.04.2019 r. Każdy projekt musi spełnić następujące wymagania:

  data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnowie do dnia 30.04.2019 r.,
  osoba składająca projekt jest stałym mieszkańcem Chojnowa i ukończyła 18 lat,
  projekt jest poparty przez co najmniej 30 pełnoletnich mieszkańców stale zamieszkałych na terenie Miasta Chojnowa (listę z podpisami oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć do formularza),
  zgłoszona propozycja  dotyczy projektów inwestycyjnych i należy do zakresu zadań własnych Miasta
  proponowany projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  teren, na którym ma być zlokalizowana realizacja projektu stanowi mienie Gminy Miejskiej Chojnów
  szacunkowy koszt realizacji projektu nie przekracza 100 tysięcy złotych,
  projekt jest możliwy do zrealizowania.

  Projekty spełniające powyższe wymagania zostaną zaopiniowane przez Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego i umieszczone na liście projektów podlegających konsultacjom.


  Dokumenty do pobrania:

  1.       Uchwała Rady Miejskiej Chojnowa nr IX/47/19 z dnia 28 marca 2019 r. (8.78 Mb)

  2.       Formularz zgłoszenia projektu (15.40 kb)

  3.       Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (47.29 kb)

   

  Harmonogram przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019

  L.P.

  TERMINY

  PRACE NAD BUDŻETEM OBYWATELSKIM

  1.

  do 30.04.2019 r.

  Zgłoszenie przez mieszkańców propozycji projektów do realizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

  2.

  01.05. - 15.05.2019 r.

  Weryfikacja zgłoszonych projektów pod względem formalnoprawnym i merytorycznym przez Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego  i sporządzenie listy projektów podlegających konsultacjom

  3.

  do 18.05.2019 r.

  Publikacja listy projektów wraz z krótkim opisem, podlegających konsultacjom na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

  4.

  18.05. - 10.06.2019 r.

  Głosowanie nad projektami

  5.

  11.06. - 17.06.2019 r.

  Ustalenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu z wyników konsultacji przez Zespół ds. weryfikacji projektów

  6.

  do 20.06.2019 r.

  Ogłoszenie wyników głosowania

   

   

  serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie