login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Chojnowski budżet obywatelski - Rok 2018 Zespół ds. weryfikacji projektów


Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych
do Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa


1. Janusz Mikołajczyk -  Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego - Przewodniczący

2. Danuta Wojciechowicz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

3. Krzysztof Chylak - Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego

4. Justyna Kraśniewska-Paruch - Insp. ds. inwestycji i pozysk. środków pozabudżetowych

5. Emilia Grześkowiak - Inspektor ds. administracji i informacji publicznej

6. Waldemar Kamień - Inspektor ds. budżetu
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu obywatelskiego 2018 r. (136.21 kb)
Harmonogram przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. Budżetu obywatelskiego 2018 r. (45.42 kb)
Zarządzenie Burmistrza w sprawie głosowania na projekty dotyczące Budżetu obywatelskiego 2018 r. (28.15 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie